Każdemu ubezpieczycielowi zależy na tym, aby klienci byli zadowoleni z zakresu wykupionego ubezpieczenia i doceniali proces likwidacji szkód. Ergo Hestia jest jedną z firm, która stworzyła szczególnie korzystne warunki w tym zakresie. Specjalne zasady likwidacji szkód komunikacyjnych mają na celu zminimalizowanie stresu osoby poszkodowanej i jak najszybszą wypłatę odszkodowania.

Powiadomienie przez telefon lub e-mail

Kupując ubezpieczenie Ergo Hestia (zawodowa pomoc partnera ubezpieczniowego), kierowca uzyskuje korzyści, które nie zawsze gwarantują inne towarzystwa ubezpieczeniowe. Klient może zgłosić szkodę komunikacyjną telefonicznie i mailowo. Odszkodowanie zostanie wypłacone niezwłocznie po otrzymaniu wniosku i weryfikacji dokumentów. Dodatkowo każdy klient otrzymuje indywidualnego opiekuna, który prowadzi jego sprawę od momentu zgłoszenia szkody do wypłaty odszkodowania.

Przydzielenie indywidualnego opiekuna

Firma dysponuje blisko 200 likwidatorami szkód, którzy w łatwy sposób mogą dotrzeć do klienta i podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu rozpatrzenia zgłoszonego wniosku. W związku z tym maksymalny czas kontaktu osobistego nie jest dłuższy niż 2 dni, z wyjątkiem weekendów. Likwidator tworzy na bieżąco dokumentację i decyduje o możliwościach wypłaty wsparcia finansowego osobie ubezpieczonej. Czas weryfikacji zgłoszenia może zostać przedłużony tylko w skomplikowanych przypadkach, które wymagają kontaktu z rzeczoznawcami.

Utworzenie osobistego konta klienta

Szkody można zgłaszać za pomocą formularza na stronie internetowej Ergo Hestia. Klient może zarejestrować specjalne konto, za pomocą którego można zgłosić swoją sprawę do indywidualnego rozpatrzenia. Dzięki temu kierowca od razu uzyskuje wiele przydatnych informacji i zazwyczaj nie ma potrzeby kontaktu telefonicznego. Na koncie klienta znajdziemy, między innymi, liczbę zgłoszonych spraw, wybrany sposób rozpatrzenia wniosku, a także dokumenty potrzebne do rozliczenia odszkodowania. Wszystkie informacje są zebrane na koncie klienta, a każdy etap reklamacji jest widoczny na bieżąco w serwisie online.

Szybka wypłata odszkodowania

Za pomocą osobistego konta klienta możliwe jest przesyłanie dokumentów. Informacje są zaszyfrowane i nikt poza osobą zainteresowaną nie ma do nich dostępu. W wielu przypadkach rozliczenie szkody komunikacyjnej może nastąpić w uproszczonej formie, dzięki czemu już po kilku dniach można rozpocząć naprawę samochodu. Nie ma potrzeby składania dokumentów w formie papierowej ani potwierdzania ich zgodności, na przykład, w kancelarii notarialnej. Procedury firmy Ergo Hestia sprawiają, że osoba ubezpieczona na zapewnioną wygodę na każdym etapie likwidacji szkody. Dlatego jest to jedna z najlepszych ofert na polskim rynku.