Polski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych jest bardzo rozbudowany. Od wielu lat funkcjonuje na nim wiele towarzystw ubezpieczeniowych, specjalizujących się w polisach osobowych, majątkowych i komunikacyjnych. Ergo Hestia jest firmą działającą od 1991 roku. Jej oferta jest dostosowywana na bieżąco do zmieniających się wymagań klientów. W szczególności warto zwrócić uwagę na liczne korzyści wynikające z ubezpieczenia auta.

Szkody rzeczowe i osobowe

Obowiązkowym ubezpieczeniem dla każdego kierowcy jest polisa OC. Zabezpiecza przed skutkami zdarzeń wywołanych przez ubezpieczonego. Dzięki temu osoba poszkodowana w kolizji lub wypadku nie musi martwić się o pokrycie kosztów naprawy auta. Ubezpieczenie OC obejmuje też obrażenia ciała, do których dojdzie podczas nieprzewidzianego zdarzenia.

Mała liczba formalności

W przypadku firmy Ergo Hestia właściciel auta nie musi wypełniać wielu formalności. Zamiast kontaktować się z firmą ubezpieczeniową sprawcy, może zgłosić szkodę swojemu własnemu ubezpieczycielowi. Ergo Hestia zajmie się jego sprawą i w razie konieczności będzie reprezentować kierowcę tak, aby mógł uzyskać jak najszybciej odszkodowanie odpowiadające realnym uszkodzeniom auta. Cała procedura nosi nazwę Bezpośredniej Likwidacji Szkód i jest spotykana tylko w przypadku niektórych firm ubezpieczeniowych. Dlatego warto zwrócić na to szczególną uwagę podczas podpisywania umowy.

Ochrona pojazdu i kierowcy

Drugą polisą najbardziej popularną w naszym kraju to Autocasco. Nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe, ale jest wybierane przez właścicieli aut z dwóch głównych powodów. Pozwala na znaczne rozszerzenie zakresu ochrony, ponadto można je wykupić w pakiecie wraz z polisą OC. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie niskiej ceny składki ubezpieczeniowej. W ramach Autocasco kierowca może liczyć na pokrycie szkód spowodowanych przez osoby trzecie. Ergo Hestia bierze pod uwagę zarówno zderzenia pojazdów, jak i zniszczenia innego typu, w tym następujące:

– uszkodzenie auta przez zwierzęta,

– uszkodzenie auta przez przedmioty z zewnątrz,

– uszkodzenie auta w wyniku aktu wandalizmu,

– pożar lub wybuch, w tym samozapłon,

– kradzież auta lub części jego wyposażenia.

Korzystne odszkodowanie

Dodatkowo ochroną można objąć szyby i bagaże przewożone w pojeździe. W całym okresie obowiązywania umowy może być zachowywana stała suma ubezpieczenia. Pozwala to uzyskać wyższą kwotę odszkodowania, która jest obliczana przy uwzględnieniu wartości auta z dnia podpisania umowy, a nie zgłoszenia szkody. W związku z powyższym, ubezpieczenie AC w firmie Ergo Hestia jest doskonałą propozycją dla każdego kierowcy, niezależnie od długości i częstotliwości podróży.