Dlaczego warto ubezpieczyć samochód w firmie Ergo Hestia

Polski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych jest bardzo rozbudowany. Od wielu lat funkcjonuje na nim wiele towarzystw ubezpieczeniowych, specjalizujących się w polisach osobowych, majątkowych i komunikacyjnych. Ergo Hestia jest firmą działającą od 1991 roku. Jej oferta jest dostosowywana na bieżąco do zmieniających się wymagań klientów. W szczególności warto zwrócić uwagę na liczne korzyści wynikające z ubezpieczenia auta.

Szkody rzeczowe i osobowe

Obowiązkowym ubezpieczeniem dla każdego kierowcy jest polisa OC. Zabezpiecza przed skutkami zdarzeń wywołanych przez ubezpieczonego. Dzięki temu osoba poszkodowana w kolizji lub wypadku nie musi martwić się o pokrycie kosztów naprawy auta. Ubezpieczenie OC obejmuje też obrażenia ciała, do których dojdzie podczas nieprzewidzianego zdarzenia.

Mała liczba formalności

W przypadku firmy Ergo Hestia właściciel auta nie musi wypełniać wielu formalności. Zamiast kontaktować się z firmą ubezpieczeniową sprawcy, może zgłosić szkodę swojemu własnemu ubezpieczycielowi. Ergo Hestia zajmie się jego sprawą i w razie konieczności będzie reprezentować kierowcę tak, aby mógł uzyskać jak najszybciej odszkodowanie odpowiadające realnym uszkodzeniom auta. Cała procedura nosi nazwę Bezpośredniej Likwidacji Szkód i jest spotykana tylko w przypadku niektórych firm ubezpieczeniowych. Dlatego warto zwrócić na to szczególną uwagę podczas podpisywania umowy.

Ochrona pojazdu i kierowcy

Drugą polisą najbardziej popularną w naszym kraju to Autocasco. Nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe, ale jest wybierane przez właścicieli aut z dwóch głównych powodów. Pozwala na znaczne rozszerzenie zakresu ochrony, ponadto można je wykupić w pakiecie wraz z polisą OC. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie niskiej ceny składki ubezpieczeniowej. W ramach Autocasco kierowca może liczyć na pokrycie szkód spowodowanych przez osoby trzecie. Ergo Hestia bierze pod uwagę zarówno zderzenia pojazdów, jak i zniszczenia innego typu, w tym następujące:

– uszkodzenie auta przez zwierzęta,

– uszkodzenie auta przez przedmioty z zewnątrz,

– uszkodzenie auta w wyniku aktu wandalizmu,

– pożar lub wybuch, w tym samozapłon,

– kradzież auta lub części jego wyposażenia.

Korzystne odszkodowanie

Dodatkowo ochroną można objąć szyby i bagaże przewożone w pojeździe. W całym okresie obowiązywania umowy może być zachowywana stała suma ubezpieczenia. Pozwala to uzyskać wyższą kwotę odszkodowania, która jest obliczana przy uwzględnieniu wartości auta z dnia podpisania umowy, a nie zgłoszenia szkody. W związku z powyższym, ubezpieczenie AC w firmie Ergo Hestia jest doskonałą propozycją dla każdego kierowcy, niezależnie od długości i częstotliwości podróży.

Jak działa likwidacja szkody komunikacyjnej w firmie Ergo Hestia

Każdemu ubezpieczycielowi zależy na tym, aby klienci byli zadowoleni z zakresu wykupionego ubezpieczenia i doceniali proces likwidacji szkód. Ergo Hestia jest jedną z firm, która stworzyła szczególnie korzystne warunki w tym zakresie. Specjalne zasady likwidacji szkód komunikacyjnych mają na celu zminimalizowanie stresu osoby poszkodowanej i jak najszybszą wypłatę odszkodowania.

Powiadomienie przez telefon lub e-mail

Kupując ubezpieczenie Ergo Hestia (zawodowa pomoc partnera ubezpieczniowego), kierowca uzyskuje korzyści, które nie zawsze gwarantują inne towarzystwa ubezpieczeniowe. Klient może zgłosić szkodę komunikacyjną telefonicznie i mailowo. Odszkodowanie zostanie wypłacone niezwłocznie po otrzymaniu wniosku i weryfikacji dokumentów. Dodatkowo każdy klient otrzymuje indywidualnego opiekuna, który prowadzi jego sprawę od momentu zgłoszenia szkody do wypłaty odszkodowania.

Przydzielenie indywidualnego opiekuna

Firma dysponuje blisko 200 likwidatorami szkód, którzy w łatwy sposób mogą dotrzeć do klienta i podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu rozpatrzenia zgłoszonego wniosku. W związku z tym maksymalny czas kontaktu osobistego nie jest dłuższy niż 2 dni, z wyjątkiem weekendów. Likwidator tworzy na bieżąco dokumentację i decyduje o możliwościach wypłaty wsparcia finansowego osobie ubezpieczonej. Czas weryfikacji zgłoszenia może zostać przedłużony tylko w skomplikowanych przypadkach, które wymagają kontaktu z rzeczoznawcami.

Utworzenie osobistego konta klienta

Szkody można zgłaszać za pomocą formularza na stronie internetowej Ergo Hestia. Klient może zarejestrować specjalne konto, za pomocą którego można zgłosić swoją sprawę do indywidualnego rozpatrzenia. Dzięki temu kierowca od razu uzyskuje wiele przydatnych informacji i zazwyczaj nie ma potrzeby kontaktu telefonicznego. Na koncie klienta znajdziemy, między innymi, liczbę zgłoszonych spraw, wybrany sposób rozpatrzenia wniosku, a także dokumenty potrzebne do rozliczenia odszkodowania. Wszystkie informacje są zebrane na koncie klienta, a każdy etap reklamacji jest widoczny na bieżąco w serwisie online.

Szybka wypłata odszkodowania

Za pomocą osobistego konta klienta możliwe jest przesyłanie dokumentów. Informacje są zaszyfrowane i nikt poza osobą zainteresowaną nie ma do nich dostępu. W wielu przypadkach rozliczenie szkody komunikacyjnej może nastąpić w uproszczonej formie, dzięki czemu już po kilku dniach można rozpocząć naprawę samochodu. Nie ma potrzeby składania dokumentów w formie papierowej ani potwierdzania ich zgodności, na przykład, w kancelarii notarialnej. Procedury firmy Ergo Hestia sprawiają, że osoba ubezpieczona na zapewnioną wygodę na każdym etapie likwidacji szkody. Dlatego jest to jedna z najlepszych ofert na polskim rynku.

Ubezpieczenie w życiu prywatnym

Mało kto zdaję sobie sprawę z tego jak ważne i przydatne jest OC w życiu prywatnym. Takie ubezpieczenie może nam bardzo pomóc w wielu różnych sytuacja. Posiadając ubezpieczenie OC, możemy uniknąć konsekwencji finansowych skutek zdarzeń takich jak na przykład uszkodzenie czyjejś własności przez naszego psa.

Bardzo często jest tak, że nawet mała strata może być bardzo kosztowna i wykraczać poza nasze możliwości finansowe. W takiej sytuacji najlepiej jest mieć ubezpieczenie. Jeżeli rozważasz zakup ubezpieczenia, ale nie wiesz dokładnie co ono tobie da to ten artykuł jest dla ciebie.

Jak działa ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie OC to inaczej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Podstawowym celem takiego ubezpieczenia jest ochrona finansowa przed szkodami, które wy rządzimy lub nasze dzieci albo zwierzęta pod naszą opieką na przedmiotach osób trzecich. Zakres odpowiedzialności cywilnej obejmuje również szkody na innych osobach.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej bardzo często w pewnej formie zawarte jest w ubezpieczeniu mieszkania. Warto jest mieć takie ubezpieczenie na przykład przed zalaniem sąsiada. Zawsze może się zdarzyć sytuację, że pęknie wężyk w pralce akurat wtedy kiedy nas nie będzie w domu. Straty powstałe w taki sposób mogą być bardzo duże.

To jednak nie wszystko. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może nas uchronić w wielu innych przypadkach. Poniżej wymienię kilka najpopularniejszych z nich kiedy przyda nam się polisa OC.

Może to być na przykład przypadkowe uszkodzenie czyjegoś samochodu przez nasze dziecko podczas jazdy na rowerze. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pomoże nam również na przykład kiedy potrącimy pieszego, jadąc rowerem. Może również się zdarzyć, że nasza pociecha zniszczy coś podczas wakacji w hotelu. W tych wszystkich sytuacjach możemy liczyć, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w wabi nas z problemów.

Kiedy OC nas nie ochroni?

Jak w przypadku każdego ubezpieczenia tak i w przypadku odpowiedzialności cywilnej mamy różnego rodzaju wykluczenia. Nie możemy liczyć na wypłatę odszkodowania na przykład w sytuacji kiedy doprowadzimy do uszkodzenia, będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Nie możemy również liczyć na ubezpieczenie ramach prowadzenia działalności gospodarczej jak i podczas uprawiania zawodowego sportu.

Jak widać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może być bardzo przydatne w naszym życiu. Zdecydowanie warto jest, przemyśleć jego zakup dla siebie i dla całej w naszej rodziny.